Anna Maria ¯ukowska, Agnieszka Dziemianowicz-B¹k, Magdalena Biejat

Warszawa, 05.02.2021. Pos³anki Lewicy Anna Maria ¯ukowska (L), Agnieszka Dziemianowicz-B¹k (C) i Magdalena Biejat (P) na konferencji prasowej po spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w Sejmie, 5 bm. Spotkanie dotyczy³o mo¿liwych rozwi¹zañ po opublikowaniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji. (jm) PAP/Tomasz Gzell

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.