Izabela Leszczyna

Warszawa, 18.03.2020. Pos³anka PO-KO Izabela Leszczyna podczas wideokonferencji, transmitowanej 18 bm., na której zosta³y przedstawione propozycje antykryzysowe sztabu wyborczego kandydatki na urz¹d prezydenta Ma³gorzaty Kidawy-B³oñskiej. (amb) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.