Podkomisja smoleńska: Odwołani członkowie podkomisji od dłuższego czasu z nią nie współpracowali

Zobacz

- Reklama -

„W związku z artykułem umieszczonym na portalu wpolityce.pl z dnia 7 maja br. Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego informuje, że pan Wiesław Chrzanowski i pan Marek Dąbrowski od dłuższego już czasu nie współpracowali z Podkomisją” – napisano w oświadczeniu.

Wyjaśniono w nim, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego odmówiła wystawienia Wiesławowi Chrzanowskiemu poświadczenia dostępu do informacji niejawnej. Natomiast Marek Dąbrowski – według Podkomisji – nie przekazywał jej swoich prac, odmawiał wykonywania zleconych zadań i nie realizował ustawowych obowiązków, „mimo to systematycznie powoływał się na pełnienie nie istniejącej funkcji w ramach Podkomisji”.

„W związku z tymi działaniami był wielokrotnie uprzedzany pisemnie, że kontynuowanie takich zachowań oznacza rezygnację z członkostwa w Podkomisji. Równocześnie Podkomisja informuje, że od 2018 roku za prace lotniczo – nawigacyjne Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego odpowiedzialny jest pilot kapitan Janusz Więckowski, jeden z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych polskich pilotów” – napisano w oświadczeniu.

Jest ono odpowiedzią na artykuł zamieszczony w piątek na stronach portalu wPolityce.pl pt.: „Burza w komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Publikujemy oświadczenie usuniętych ekspertów”.

Portal przedstawił w artykule oświadczenie byłych członków podkomisji. „W materiałach związanych z raportem końcowym Podkomisji, ujawnionych w dniu 30.07.2020 r., przewodniczący Antoni Macierewicz umieścił nasze nazwiska. Oświadczamy, że zostało to zrobione bez naszej wiedzy i zgody. Nie zgadzamy się z treściami, znajdującymi się w tych materiałach, jak również z +metodologią+ prac Podkomisji, narzuconą przez A. Macierewicza. W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na umieszczenie naszych nazwisk w raporcie końcowym” – napisali: Marek Dąbrowski, Wiesław Chrzanowski oraz Kazimierz Grono.

Portal podał też okoliczności odwołania członków podkomisji. „Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na wniosek przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza odwołał z jej składu dwóch ekspertów: Marka Dąbrowskiego i kmdr. Wiesława Chrzanowskiego. Decyzję otrzymali mailem 5 maja br., umowę rozwiązano z końcem kwietnia br.” – podał portal.

Według portalu po informacji o odwołaniu Dąbrowskiego i Chrzanowskiego decyzję o rezygnacji z udziału w pracach podkomisji podjął kmdr. Kazimierz Grono. „Oznacza to, że de facto przestaje istnieć zespół lotniczo-nawigacyjny. Wynikiem jego rozległych prac była m. in. analiza trajektorii lotu tupolewa, która świadczyła o złym sprowadzaniu samolotu przez Rosjan” – podsumowano wPolityce.pl.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ godl/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -