Jaros³aw Kaczyñski

Warszawa, 10.01.2021. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³aw Kaczyñski (C) i politycy PiS sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleñskiej na pl. Pi³sudskiego w Warszawie, 10 bm. Trwaj¹ obchody miesiêcznicy katastrofy smoleñskiej. (mr) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.