lipa

Dulcza Wielka, 01.07.2020. Lipa œw. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej, 1 bm. wygra³a 10. edycjê konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja. Na drzewo oddano 15346 g³osów internautów. Jego korona zacienia oko³o 400 metrów kwadratowych powierzchni. W lutym 2021 roku bêdzie reprezentowa³a Polskê w miêdzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. (dd/awol) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.