Krzysztof Kowalewski

WARSZAWA 24.11.2003 r. Teatr Powszechny.
Wieczór /koncert, aukcja,loteria/ to dzia³ania komitetu kole¿eñskiego , z których ca³y dochód przekazany bêdzie na kuracjê kole¿anki aktorki Darii Trafankowskiej.
Na zdjêciu podczas koncertu Krzysztof Kowalewski.
PAP Andrzej Rybczyñski
ar/bp

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.