KWK Budryk

Ornontowice, 16.05.2017. Górnicy przy œcianie na poziomie 1290 w KWK Budryk w Ornontowicach, 16 bm. W kopalni Budryk zaprezentowano nowy pok³ad na poziomie 1290 m. To najni¿ej po³o¿ony pok³ad wêglowy w Europie. Efektem inwestycji ma byæ dotarcie do z³o¿a, zawieraj¹cego ok. 122,5 mln ton najlepszego wêgla koksowego a tym samym – dzia³anie kopalni do ok. 2070 r. (ag/mr) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.