ekran

Warszawa, 10.02.2021. Komunikat nadawany przez prywatn¹ stacjê telewizyjn¹ ogl¹dany, 10 bm. w Warszawie. Czêœæ prywatnych mediów protestuje we wspólnej akcji „Media bez wyboru”. (sko) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Czêœæ prywatnych mediów w œrodê protestuje we wspólnej akcji „Media bez wyboru”***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.