Arkadiusz £. „Hoss”

Poznañ, 01.02.2021. Oskar¿ony Arkadiusz £. ps. Hoss (P) podczas rozprawy w S¹dzie Okrêgowym w Poznaniu, 1 bm. Arkadiusz £. oskar¿ony jest o wielomilionowe wy³udzenia tzw. metod¹ „na wnuczka”. (jk/mr) PAP/Jakub Kaczmarczyk
*** UWAGA!!! ZAKAZ PUBLIKACJI WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH OSKAR¯ONEGO!!! ***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.