salon fryzjerski

Przemyœl, 18.05.2020. Koronawirus w Polsce. Salon fryzjerski w Przemyœlu, 18 bm. Zgodnie z zapowiedziami rz¹du, od 18 maja znowu otwarte s¹ zak³ady fryzjerskie. Tylko zdalne umawianie wizyt, dystans 1,5 metra miêdzy stanowiskami i jeden klient w salonie przypadaj¹cy na jednego fryzjera – to niektóre nowe wytyczne resortu rozwoju dla bran¿y fryzjerskiej w ramach odmra¿ania gospodarki. (sko) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.