szczepienia

Chorzów, 07.02.2018. Szczepienia przeciwko grypie, 7 bm. w przychodni w Chorzowie. Z 12 tysiêcy, do ponad 20 tysiêcy, wzros³a tygodniowa liczba zachorowañ na grypê w województwie œl¹skim. Jest to jeden z najwy¿szych od 10 lat wskaŸników zachorowalnoœci na tê chorobê w Polsce. (nlat) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.