Zak³adu Diagnostyki Obrazowej

Bia³ystok, 20.09.2019. Wnêtrze nowo otwartego Zak³adu Diagnostyki Obrazowej Bia³ostockiego Centrum Onkologii, 20 bm. (mo/dw) PAP/Marcin Onufryjuk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.