Premier Mateusz Morawiecki powołał członków Rady Instytutu POKOLENIA

Udostępnij

19 lipca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie nominacji dziewięciu osobom. Przez najbliższe lata, prof. Ewa Frątczak, prof. Łukasz Hardt, prof. Ewa Leś, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Przemysław Śleszyński, dr hab. Mikołaj Jasiński, dr Bartosz Marczuk, Tomasz Cichocki i Marek Wróbel będą opiniować prace Instytutu POKOLENIA, a także wskazywać i proponować kierunki podejmowanych badań i analiz.

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego nominacje członkom Rady wręczyła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. W spotkaniu i pierwszym posiedzeniu Rady Instytutu uczestniczyły także Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha i Przewodnicząca Rady Rodziny – Dorota Bojemska.

W trakcie spotkania Rady zatwierdzono plan działalności Instytutu Pokolenia na rok 2022 r.

“Przed Polską stoi obecnie wiele ważnych i trudnych wyzwań związanych z tendencjami demograficznymi. Wg prognoz GUS oraz projekcji znajdujących się w projekcie Strategii Demograficznej 2040 liczba mieszkańców Polski do roku 2050 spadnie poniżej 35 mln, a do końca tego wieku będzie mniejsza niż 25 mln, a wg pesymistycznych prognoz będzie ona nawet o połowę niższa niż dzisiaj” – powiedział Michał Kot, dyrektor Instytutu POKOLENIA.

Jak dodał, podobna sytuacja ma miejsce w większości krajów europejskich. “Polska jest o tyle w dobrej sytuacji, że Polacy w swojej hierarchii wartości ciągle wysoko stawiają sobie rodzinę, a młode Polki chcą mieć dzieci. Jeśli usuniemy bariery, które im to utrudniają, to negatywne trendy mogą się odwrócić. Odpowiedź na pytanie jak to zrobić będzie najistotniejszym zadaniem jakie nasz Instytut ma do zrealizowania” – dodał Michał Kot.

W skład Rady Instytutu Pokolenia powołani zostali:

prof. Ewa Frątczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Komisji ONZ Ludność i Rozwój;

prof. Łukasz Hardt – kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

prof. Ewa Leś – Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, sekcja: polityka społeczna, rodzina;

prof. Elżbieta Mączyńska – ekonomistka, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Honorowy Prezes PTE. Związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie;

prof. Przemysław Śleszyński – członek i ekspert m.in. Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rządowej Rady Ludnościowej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Naukowej Rady Statystycznej GUS. Pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;

dr hab. Mikołaj Jasiński – socjolog, kierownik Centrum Analiz Danych Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Katedrze Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii Wydziału Socjologii UW. Ekspert w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pracuje nad rozwojem Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA);

dr Bartosz Marczuk – wiceprezes PFR, były Sekretarz Stanu w MRPiPS odpowiedzialny za sprawne i skuteczne wprowadzenie w 2016 r. programu Rodzina 500+, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej;

Tomasz Cichocki – Działacz społeczny i samorządowy specjalizujący się w pracy z młodzieżą, założyciel i dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej oraz liceum “Wyspa JP2”;

Marek Wróbel – Prezes Fundacji Republikańskiej.

Instytut POKOLENIA to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów istniejąca od stycznia 2022 r. Do jej zadań należy inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia; gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych; aktywne uczestniczenie w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych; tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie demografii i wspierania rodziny. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Ropa w piątek tanieje o niecałe 2 proc.

Ropa Brent na rynku tanieje w piątek po południu o 1,96 proc., dochodząc do niespełna 85,5 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI tanieje o 1,7 proc., do niespełna 80 dol. za baryłkę.

“Cały czas borykamy się z trudnościami z dystrybucją węgla”

Rząd planuje ustawę, która przewiduje, że cena węgla dystrybuowanego przez samorządy dla gospodarstw domowych wyniesie ok. 2.000 zł, a rząd dopłaci władzom lokalnym różnicę, jeżeli kupią droższy surowiec - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.
- Reklama -

REKLAMA