Mateusz Morawiecki

Warszawa, 18.01.2021. Premier Mateusz Morawiecki podczas transmisji konferencji prasowej, która odbywa siê 18 bm. w KPRM w Warszawie. Szef rz¹du og³osi³, ¿e rozpoczynaj¹ siê konsultacje i inwestowanie œrodków na odbudowê po epidemii. (kf) PAP/Albert Zawada

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.