Brunon Bartkiewicz

Warszawa, 09.03.2017. Brunon Bartkiewicz, prezes zarz¹du banku ING Bank Œl¹ski SA. (am/mgut)
PAP/Arek Markowicz

!!! Zdjêcie moze byæ u¿yte w prasie lub internecie, gdy sposób jego wykorzystania oraz podpis nie obra¿a osób przedstawionych na fotografii. !!!

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.