Adam Glapiñski

Warszawa, 24.01.2010. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiñski podczas uroczystoœci powo³ania przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, 24 bm. w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. (amb) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.