- Reklama -

Prezes PZU: bardzo dobre wyniki Grupy za 2020 r. z działalności podstawowej

Zobacz

- Reklama -

„Ze względu na pandemię koronawirusa był to rok wyjątkowo wymagający, będący ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców na całym świecie. Zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki na działalności podstawowej” – powiedziała w czwartek Kozłowska-Chyła podczas briefingu prasowego on-line na temat wyników finansowych Grupy PZU za 2020 rok.

Spółka w czwartkowym porannym komunikacie przekazała, że wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do roku 2019. Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17 proc. w stosunku do roku 2019.

Wynik netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej, tj. z uwzględnieniem banków, wyniósł w 2020 roku 1,9 mld zł, na co złożyły się wynik netto z wyłączeniem banków w wysokości 3,1 mld zł, odpisy z tytułu utraty wartości związane akwizycjami banków w wysokości 1,3 mld zł oraz wynik z działalności bankowej w wysokości 149 mln zł.

Prezes podczas czwartkowej konferencji wskazała, że blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2 proc., „co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów”. „Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8 proc., w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to 19,7 proc.” – dodała.

W ocenie prezes PZU, „tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5 proc., czyli był powyżej naszych ambicji strategicznych”. „Kolejny kwartał z rzędu dowiedliśmy, że nasz model biznesowy i dywersyfikacja działalności sprawia, że w niekorzystnych warunkach rynkowych jesteśmy wstanie dostarczać zwrot z kapitału, przekraczający średnie dla innych ubezpieczycieli europejskich” – podkreśliła.

Prezes przekazała, że grupa osiągnęła wysoką rentowność w obszarze ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych. „Zwrot z naszego portfela inwestycyjnego znacząco przekroczył stopę wolną od ryzyka” – wskazała.

W sprawozdaniu spółka podała, że pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie Grupy PZU w wielu wymiarach ze względu na kompleksową ofertę produktów finansowych (ubezpieczenia, banki, inwestycje, produkty zdrowotne). Łączny wpływ czynników, które były istotne z punktu widzenia wyników w 2020 roku, wyniósł 1,93 mld zł.

Kozłowska-Chyła zapowiedziała, że zarząd PZU będzie chciał zarekomendować wypłatę dywidendy w 2021 roku. „Biorąc pod uwagę stanowisko i przy założeniu, że pozostanie ono niezmienne, będziemy chcieli zarekomendować wypłatę dywidendy w 2021 roku” – powiedziała.

Członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik przekazał, że portfel inwestycyjny Grupy PZU przyniósł zwrot na poziomie 4,4 proc, czyli o 3,7 p.p. przekroczył stopę wolną od ryzyka. Dodał, że TFI PZU miało 35 proc. udziału w rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, mierzonego liczbą umów, co przełożyło się na 390 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK na koniec 2020 roku.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. PZU jest spółką publiczną. Jej akcje są od 2010 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19 proc. akcji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.