Œcianka

Warszawa, 28.08.2013. Œcianka z logo UOKIK przed œniadaniem prasowym nt. „UOKiK dla kibiców – zmowa cenowa 12 przedsiêbiorców” 28 bm., w Warszawie. UOKiK poinformowa³ o na³o¿eniu kar na 12 firm bior¹cych udzia³ w zmowie cenowej dotycz¹cej transmisji meczów pi³karskich reprezentacji Polski w systemie pay-per-view. Zosta³o ukaranych 11 operatorów telewizyjnych w tym m.in. Cyfrowy Polsat i UPC. (obm) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.