Gertruda Uœciñska

Warszawa, 22.06.2020. Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Gertruda Uœciñska podczas briefingu prasowego nt. dodatku solidarnoœciowego oraz realizacji tzw. tarczy antykryzysowej, 22 bm. w siedzibie ZUS w Warszawie. (aldg) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.