Andrzej Duda

Puck, 10.02.2021. Prezydent RP Andrzej Duda (L) podczas sk³adania wieñca przed pomnikiem gen. Hallera w porcie rybackim w Pucku, 10 bm. Dziœ przypada 101. rocznica Zaœlubin Polski z Morzem. (sko) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.