- Reklama -

Prezydent do korpusu dyplomatycznego: trzeba zapewnić jak najszerszy dostęp do szczepionek

Zobacz

- Reklama -

Z powodu pandemii w tym roku spotkanie noworoczne prezydenta korpusem dyplomatycznym nie odbyło się. W zamian prezydent skierował do szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce przesłanie w formie nagrania wideo.

Prezydent wyraził w nim nadzieję, że kolejne spotkanie będzie miało już tradycyjny charakter. „Niezmiernie żałuję, że nie możemy porozmawiać osobiście, bo byłoby to nasze pierwsze spotkanie w trakcie mojej drugiej kadencji” – powiedział.

Zaznaczył, że koronawirus bezlitośnie testuje od roku instytucje polityczne, podmioty gospodarcze, służbę zdrowia, a przede wszystkim obywateli.

„Pamiętając o tych wszystkich trudnościach, a zwłaszcza poświęceniu pracowników służb medycznych, odczuwam także dumę, że jako Polacy, zdaliśmy egzamin z obywatelskiej odpowiedzialności, a wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób sprawny, w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawa i przy rekordowej frekwencji” – powiedział prezydent. Dodał, że jako ich zwycięzca, ma poczucie bardzo silnego mandatu udzielonego przez ponad 10 milionów wyborców.

Prezydent zaznaczył, że śledząc wydarzenia rozgrywające się w różnych częściach globu, także w pobliżu granic Polski, podjął decyzję o rozbudowie zagranicznego pionu Kancelarii Prezydenta RP poprzez powołanie specjalnego Biura Polityki Międzynarodowej.

„Mam nadzieję, że dzięki pracy nowego biura także państwa współpraca i kontakty z prezydencką administracją będą jeszcze lepsze” – dodał. Przypomniał, że organizację nowego Biura powierzył ministrowi pracującemu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofowi Szczerskiemu.

Prezydent wskazał w orędziu do zagranicznych dyplomatów na trzy podstawowe wyzwania, które mogą „zostać podjęte przez wszystkich uczestników relacji międzynarodowych, bez względu na ich położenie geograficzne, potencjał ludnościowy czy dominującą religię”.

„Pierwsze wyzwanie, jakie dostrzegam, to podjęcie wspólnych działań zapobiegających pogłębianiu globalnego podziału na biednych i bogatych. Niestety istnieje poważne ryzyko, że pandemia, a przede wszystkim jej skutki ekonomiczne, zniweczą dotychczasowe osiągnięcia na rzecz budowy sprawiedliwości społecznej w ujęciu międzypaństwowym” – stwierdził prezydent.

Podkreślił, że „zadaniem niecierpiącym zwłoki jest kwestia zapewnienia jak najszerszego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19”. „Apeluję, aby już powstałe szczepionki, a także te będące w fazie testów, stały się dobrem ogólnoludzkim z łatwym i tanim dostępem dla każdej społeczności” – oświadczył Duda. Jak dodał, tylko w ten sposób możemy uratować przed śmiercią i biedą miliony osób na całym świecie.

Podkreślił, że pandemia, która „w sposób niekiedy dramatyczny pokazała jak ważną rolę w coraz bardziej zglobalizowanym świecie odgrywa sprawna i ogólnodostępna służba zdrowia”.

Duda wyraził opinię, że „w tym obszarze jest duża przestrzeń do współdziałania, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, w celu podniesienia poziomu sprawności poszczególnych krajowych służb zdrowia”. „Mamy w Europie, ale pewnie nie tylko, godne naśladowania przykłady przyjmowania pacjentów przez sąsiadujące ze sobą kraje. Polscy medycy opiekują się pacjentami ze Słowacji i Czech” – mówił prezydent.

Według niego społeczność międzynarodowa powinna podjąć solidarny wysiłek wypracowania skutecznych mechanizmów pomocy międzypaństwowej. „Tak jak wspólnie podejmujemy działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, tak podobnie powinniśmy działać, by chronić nasze społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym – zwłaszcza, że epidemiolodzy przewidują wysokie prawdopodobieństwo jej powtórzenia się w przyszłości” – oświadczył prezydent.

„Przygotujmy się zawczasu oraz wspólnie na to wyzwanie” – zaapelował.

Prezydent uważa, że wybuch pandemii przypomniał „o potrzebie budowy silnych instytucji, stanowiących fundament, na którym społeczeństwo może się wesprzeć w chwili próby”.

„W obszarze relacji międzypaństwowych taką rolę odgrywa prawo międzynarodowe. Stąd moje głębokie przekonanie o potrzebie konsekwentnego egzekwowania przestrzegania jego zasad, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka” – podkreślili Duda.

Jak zaznaczył, „niestety ostatnie miesiące, w różnych częściach świata, dostarczyły kolejnych przykładów łamania tak podstawowych praw, jak prawo do wolnych i demokratycznych wyborów, czy pokojowego demonstrowania”.

Zaznaczył, że Polska będzie jeszcze przez dwa lata zasiadać w Radzie Praw Człowieka ONZ. Zapewnił o otwartości naszego kraju na współpracę ze wszystkimi partnerami w celu skuteczniejszej ochrony podstawowych praw i wolności.

Prezydent zapowiedział, że w drugiej kadencji chce kontynuować działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa Polski, zarówno w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i poprzez współpracę dwustronną.

„Dlatego z uznaniem przyjmuję deklaracje prezydenta USA Joe Bidena i jego administracji dotyczące amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z artykułu piątego Traktatu Waszyngtońskiego.

„Jako ważny partner USA oraz wiarygodny członek NATO, liczymy na pogłębienie więzi sojuszniczych, gdyż jest to w dobrze pojętym interesie całej wspólnoty Zachodu” – oświadczył prezydent.

Wskazał ponadto na wymiar gospodarczy bezpieczeństwa. Wzywał, by pozostając otwartymi na współpracę z partnerami na całym świecie, myśleć o tworzeniu „bezpiecznych, regionalnych łańcuchów współpracy w obszarach strategicznych”.

Zaznaczył, że chodzi również o współpracę energetyczną, której „najważniejszym zadaniem jest zagwarantowanie możliwości wyboru poprzez dywersyfikację dostawców surowców, a także poprzez dywersyfikację nowego miksu energetycznego”.

„W tym celu, razem z rządem, pracujemy nad takim modelem polskiej energetyki przyszłości, który zapewni dywersyfikację oraz skuteczną realizację celów transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, tzn. uwzględniający uwarunkowania ekonomiczne i społeczne w Polsce postrzegane przez pryzmat dobrze rozumianego interesu naszych obywateli” – powiedział prezydent.

Duda zapowiedział, że w trakcie drugiej kadencji będzie chciał się skupić m.in. na kwestii „budowy silnego regionu Inicjatywy Trójmorza w ramach Unii Europejskiej”.

Jak mówił „odbudowa gospodarcza po pandemii będzie odbywać się poprzez inwestycje, zarówno środków europejskich, jak i publicznych oraz prywatnych”. W realizację tego zadania – zdaniem prezydenta – „znakomicie wpisują się priorytety Inicjatywy Trójmorza, a także jej dotychczasowe osiągnięcia, jak chociażby powstanie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza”.

Duda wyraził przekonanie, że „Europa Środkowo-Wschodnia, dzięki sukcesowi gospodarczemu ostatnich lat, stanie się kołem zamachowym dla gospodarczej odbudowy Wspólnoty w najbliższych latach”.

„Jeśli nam się to uda, a mocno wierzę, że tak się stanie, to sukces Trójmorza będzie promieniował zarówno na Zachód, jak i Wschód naszego regionu. Stoi przed nami historyczna szansa, aby impuls do dalszego rozwoju Unii wolnych narodów i równych państw, dostrzegających i szanujących swoją wartość, wyszedł właśnie z Europy Środkowej” – oświadczył prezydent.

Jak zaznaczył, „Polska konsekwentnie opowiada się za polityką +otwartych drzwi+ dla państw Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich”. „Dlatego domagamy się przestrzegania praw człowieka i podjęcia dialogu ze społeczeństwem na Białorusi. Dlatego pozostajemy także adwokatem integralności terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy i Gruzji” – podkreślił prezydent.

Prezydent mówił również, że ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, „stwarzają pokusę do ograniczania wielu swobód, a fakt, że znakomita część naszych aktywności przeniosła się do świata cyfrowego, sprawił, że wolność w sieci stała się sprawą kluczową dla dobrego życia naszych obywateli”.

„Mój niepokój w tym względzie wzbudzają coraz częstsze zakusy, nie tylko antydemokratycznych reżimów, ale też globalnych korporacji, by kontrolować i limitować wolność słowa w nowych kanałach komunikacji lub zakłócać wewnętrzne procesy polityczne w państwach” – powiedział Duda.

Jak dodał, „internet przez długi czas był symbolem niczym nieskrępowanej dyskusji, co stanowiło wartość nie do przecenienia”. „Dziś niestety coraz częściej kojarzy się z cenzurą, licznymi nowymi ograniczeniami lub niedopuszczalnymi praktykami” – ocenił prezydent.

Według niego, z tego względu warto podjąć rozmowę, jak zapewnić wolność w mediach społecznościowych i wirtualnych wspólnotach. „Jednocześnie nie wolno nam zapominać, że stajemy również przed wyzwaniem, by internet nie był używany do cyberataków lub nielegalnego wpływania na procesy wyborcze” – podkreślił prezydent.

Jak wskazał, „pogodzenie wolności i bezpieczeństwa internetu to jedno z wielkich wyzwań, jakie w przyszłości coraz częściej będzie stawiane przed społecznością międzynarodową”.

Preydent przypomniał ponadto, że w tym roku będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwalenia „pierwszej europejskiej, spisanej konstytucji – polskiej Konstytucji 3 Maja”.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska

mzk/ mok/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -