Prezydent Duda w „Magyar Hirlap”: zasady Konstytucji 3 Maja to podwaliny europejskiego ładu

Zobacz

- Reklama -

Prezydent przypomniał, że Konstytucja z 3 maja 1791 roku – pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna ustawa zasadnicza – to „epokowe dzieło prawodawcze”, które miało wymiar historycznego przełomu.

Jej dziedzictwo, „zawarta w niej myśl ustrojowa oraz wolnościowe, demokratyczne przesłanie to ogromnie ważna część dorobku europejskiego. Dlatego przypadająca w tym roku 230. rocznica ustanowienia tej konstytucji powinna być inspirującym świętem dla całej współczesnej Europy” – podkreślił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, „wielkie akty ustrojowe często bywają efektem przesilenia politycznego czy kulturowego, owocem wnikliwego namysłu nad jasnymi i ciemnymi stronami dotychczasowego biegu dziejów”. Jednak sztuka w tym – dodał – „aby mądrze naprawiać, a nie totalnie burzyć, kierując się myśleniem utopijnym, oderwanym od realiów historii”.

„Nowego porządku nie da się arbitralnie zadekretować na papierze; musi być on wyprowadzony z autentycznych ludzkich doświadczeń, tęsknot i dążeń” – ocenił polski prezydent.

Wyraził przekonanie, że Konstytucja 3 Maja była „dobrze dobranym lekiem na kryzys, który dotknął ówczesną Rzeczpospolitą”.

Podkreślił, że dziedzictwo Konstytucji 3 maja jest nieodłączną częścią „najwspanialszego europejskiego dorobku”. „Nieprzypadkowo – wskazał – podczas obchodów 50. rocznicy Traktatów Rzymskich Konstytucja 3 maja została przywołana jako +jedno z pierwszych źródeł idei Unii Europejskiej+”.

Zdaniem polskiego prezydenta także obecnie można wspólnie czerpać z ideowych założeń i dziedzictwa konstytucji, „również – dodał – zastanawiając się nad dalszym kształtem integracji europejskiej oraz nad ewentualną przyszłą nowelizacją traktatów europejskich”.

Polski prezydent podkreślił, że stale inspirująca powinna być zawarta w Konstytucji 3 Maja zasada: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. „Deficyt demokracji, niedoskonałe artykułowanie obywatelskiego przedstawicielstwa w kierowaniu decyzjami Unii Europejskiej – to jedno z naszych najważniejszych wspólnych wyzwań” – zaznaczył.

Ustawa z 1791 roku „kierowała się zasadami, które do dzisiaj niezmiennie traktujemy jako podwaliny europejskiej cywilizacji i europejskiego ładu: poszanowaniem godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności. To wskazania aksjologicznej busoli, których nigdy nie możemy utracić z pola widzenia” – napisał prezydent.

„To wielkie święto dla Polaków i Litwinów, dla wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które stworzyły dorobek dawnej Rzeczypospolitej; to także nasze wspólne, europejskie święto. Niech będzie inspiracją do budowania jeszcze lepszej, zintegrowanej Europy” – zaapelował.

Tekst ukazał się w miesięczniku opinii „Wszystko co najważniejsze” oraz w tytułach prasowych na całym świecie w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, KGHM Polska Miedź SA i Polską Agencją Prasową. (PAP)

mw/ zm/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -