Andrzej Duda, Marcin Strzelec, Zbigniew Ziobro

Warszawa, 11.02.2021. Prezydent Andrzej Duda (2L), p³k Marcin Strzelec (P) oraz minister sprawiedliwoœci, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (L) w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie, 11 bm. Prezydent Andrzej Duda wrêczy³ pu³kownikom nominacje na stopnie genera³ów S³u¿by Wiêziennej. (kf) PAP/Eliza Radzikowska-Bia³obrzewska/ KPRP HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALES

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.