Prezydent podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim

Udostępnij

“Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd. Przyjęte przepisy mają ponadto zapewnić możliwość wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych na ląd” – podano w informacji biura prasowego KPRP.

Przepisy zakładają wdrożenie w ustawie o bezpieczeństwie morskim “odpowiednich mechanizmów nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją” farm wiatrowych i zespołów urządzeń. Mechanizmy te obejmują system certyfikacji i czynności nadzorczych w realizacji inwestycji.

Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu trzech rodzajów certyfikatów: certyfikatu zgodności projektowej, potwierdzającego zgodność projektu budowlanego z normami technicznymi określającymi wymagania, jakie musi spełniać farma wiatrowa i zespół urządzeń,certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji, potwierdzającego zgodność procesu budowy z projektem budowlanym oraz certyfikatem zgodności projektowej oraz certyfikatu bezpieczeństwa eksploatacji, potwierdzającego kompletność i poprawność dokumentacji w zakresie należytego utrzymania i serwisowania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń.

Pierwszy z nich ma być wydawany bezterminowo, drugi – na okres nie dłuższy niż 5 lat, a trzeci – na okres nie dłuższy niż 5 lat i wymagać będzie odnowienia nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu bezpieczeństwa eksploatacji.

Certyfikaty będą wydawane, jak podano, “przez uznaną organizację posiadającą akredytację, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065 albo Polską Normą ją zastępującą, na podstawie upoważnienia udzielonego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej”.

Aby zabezpieczyć wyprowadzanie mocy z morskich farm wiatrowych na ląd podpisana ustawa nowelizuje też ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Wprowadzony został wymóg, który powoduje, że pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, a które dotyczy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, będzie mogło zostać wydane dopiero gdy wnioskodawca uzyska wstępne warunki przyłączenia, warunki przyłączenia albo umowę lub umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy wiatrowej, “z której wyprowadzana będzie moc za pomocą zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub jego elementów”.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Zandberg: budowa gazociągu to dobra strategiczna decyzja, jednak nurtuje mnie kwestia kontraktów

Budowa gazociągu Baltic Pipe to dobra strategiczna decyzja, którą realizowały kolejne rządy; jednak nurtuje mnie kwestia kontraktów, gdyż ciągle jest niejasne, ile ostatecznie gazu tą rurą popłynie - powiedział we wtorek w Studiu PAP poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Polskim szklarniom musi wystarczyć 600 tys. ton miału. “Przynajmniej na rozpoczęcie sezonu”

Przez parę miesięcy był realny strach, że Polskie szklarnie w zdecydowanej większości opalane miałem węglowym, nie dostaną tego paliwa; zapowiedziana przez ministra rolnictwa pula 600 tys. ton miału powinna im wystarczyć na sezon, a przynajmniej na jego rozpoczęcie - powiedział w czwartek w Studiu PAP były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
- Reklama -

REKLAMA