Karabinek Grot

Radom, 08.07.2020. Karabinek Grot prezentowany podczas podpisania kontraktu w fabryce Broni £ucznik w Radomiu, 8 bm. Na mocy umowy o wartoœci ponad 177 mln z³ Si³y Zbrojne RP otrzymaj¹ kolejnych 18 tys. sztuk karabinków MSBS Grot. Broñ trafi do wszystkich rodzajów wojsk. Dostawy nast¹pi¹ w latach 2020-2026. (mm/doro) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.