Prof. Czarnek: 26 projektów zakwalifikowano do dofinansowania z programu “Polska Metrologia”

Udostępnij

Minister Czarnek podczas konferencji prasowej na Politechnice Lubelskiej przekazał władzom uczelni symboliczny czek na ponad 2,5 mln zł na realizację czterech projektów w ramach pierwszego konkursu programu “Polska Metrologia”.

“Łącznie w ramach programu +Polska Metrologia+, na który przeznaczyliśmy 20 mln zł., zgłoszono 90 projektów badawczych, natomiast zakwalifikowano do dofinansowania 26 projektów, z czego aż cztery są realizowane przez Politechnikę Lubelską” – powiedział Czarnek.

“To bardzo dobry start Polskiej Unii Metrologicznej i programu +Polska Metrologia+, który będzie kontynuowany, bo Polska ma nie tylko wielkie ambicje, ale też wielki potencjał, możliwości, czego wyrazem jest rozwój tej znakomitej uczelni – Politechniki Lubelskiej” – wskazał.

Przypomniał, że utworzona w sierpniu ub. r. Unia ma połączyć naukowców w Polsce i doprowadzić do sukcesów w tej, jak zaznaczył, niezwykle ważnej dziedzinie nauki.

Zdaniem ministra Czarnka, dobrze byłoby, gdyby polska metrologia rozwijała się jeszcze szybciej. “Stąd Polska Unia Metrologiczna i liderowanie tej unii przez Politechnikę Lubelską właśnie” – powiedział dodając, że Unia skupia wiele uczelni technicznych w Polsce i wielu naukowców, który zajmują się metrologią.

Podczas konferencji dyrektor Biura Polskiej Unii Metrologicznej, prof. Jerzy Józwik, przedstawił wyniki konkursu w ramach programu “Polska Metrologia”, w ramach którego dofinansowanie otrzymają cztery projekty z Politechniki Lubelskiej: Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu, Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej, Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju, Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater poinformował, że ostatni z wymienionych projektów będzie realizowany w konsorcjum z Politechnikami Lubelską, Białostocką i Rzeszowską. “To jest świetny prognostyk przed uruchomieniem Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, co również dzięki zadaniu zleconemu przez pana ministra będziemy wkrótce realizować” – zapowiedział.

Prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak powiedział, że Urząd będzie współpracować z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z programu “Polska Metrologia”.

Zdaniem Semaniaka, program daje narzędzie do kształtowania efektywnej współpracy, tworzenia powiązań konsorcyjnych i realizowania projektów, których budżet przekracza możliwości poszczególnych podmiotów.

Następnie rektor Politechniki Lubelskiej i prezes Głównego Urzędu Miar podpisali umowę dotyczącą wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych przy realizacji dofinansowanych czterech projektów.

W listopadzie ub. r. szef MEiN ustanowił program “Polska Metrologia”, którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z metrologią, głównie w obszarach: zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.

Metrologia to nauka o miarach, systemach mierzenia i przyrządach pomiarowych. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

PGE sprzedała na rzecz PGE GiEK udziały w sześciu spółkach

PGE podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy zbycia udziałów w spółkach Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb - poinformowała PGE w komunikacie prasowym. To działania przygotowujące grupę do wydzielenia aktywów węglowych.

PSE: podmorski kabel energetyczny Polska-Szwecja jest sprawny

Kabel energetyczny, łączący Polskę ze Szwecją jest sprawny, wykazały to przeprowadzone we wtorek testy - poinformował polski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE. Kabel przebiega w pobliżu miejsca uszkodzenia gazociągu Nord Stream 2.
- Reklama -

REKLAMA