W³odzimierz Gut

Warszawa, 04.11.2018. Prof. W³odzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pañstwowego Zak³adu Higieny podczas briefingu prasowego w siedzibie G³ównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, 4 bm. Temat spotkania: „Polak m¹dry przed szkod¹ – sytuacja zwi¹zana z odr¹”. (jt/awol) PAP/Jacek Turczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.