Andrzej Horban

Warszawa, 29.09.2020. Koronawirus w Polsce. Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaŸnych Andrzej Horban podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie, 29 bm. Minister poinformowa³ o zwiêkszeniu bazy ³ó¿kowej w regionach najbardziej dotkniêtych wzrostem zachowowañ na Covid-19. (amb) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.