Krzysztof Simon

Wroc³aw, 23.03.2020. Koronawirus w Polsce. Ordynator oddzia³u zakaŸnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroc³awiu prof. Krzysztof Simon (C) podczas konferencji prasowej pod placówk¹, 23 bm. (mk/doro) PAP/Maciej Kulczyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.