turyœci na drodze do Morskiego Oka

Tatry – Morskie Oko, 04.05.2020. Koronawirus w Polsce. Turyœci na drodze do Morskiego Oka, 4 bm. W zwi¹zku z ³agodzeniem obostrzeñ dotycz¹cych pandemii, 4 bm. zosta³y otwarte wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. W celu zminimalizowania zagro¿eñ zwi¹zanych z rozprzestrzenianiem siê choroby COVID-19, w³adze parku postanowi³y wprowadziæ czasowo limity wejœæ na popularny szlak nad Morskie Oko. (mr) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.