Projekt: dodatkowe 13,7 mld zł samorządy mogą dostać w ratach

Udostępnij

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wśród celów projektowanej ustawy wymieniono m.in. wsparcie finansowe w realizacji zadań JST.

„Projektowany przepis (…) wprowadza podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w łącznej wysokości 13,673 mld zł w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań, w tym szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, łączna kwota dodatkowych dochodów składa się z dwóch kwot składowych.

„Pierwsza (7,793 mld zł) – nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji rozwojowej, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki – proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023. Natomiast druga kwota składowa (5,880 mld zł), pozostająca po rozdysponowaniu ww. kwoty odpowiadającej części rozwojowej subwencji ogólnej, zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Dodano, że szczegółowy podział na poszczególne JST opiera się na określonych w ustawie, odpowiednio dla gmin, powiatów i województw, minimalnych wartościach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, i stanowi dopełnienie rozdysponowanych dochodów do tych wartości.

„Dodatkowe dochody Minister Finansów przekaże do JST do końca 2022 r., przy czym możliwe jest przekazanie ich w ratach. Warto podkreślić, że JST otrzymają dochody rok wcześniej, co spełnia też postulaty przedstawicieli samorządów dotyczące zwiększenia dochodów JST z uwagi na skutki inflacji” – podano w uzasadnieniu.

Zapisano tam również, że z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe samorządy w roku 2023 nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Nie zostanie ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

W projekcie znalazły się także zapisy m.in. o stworzeniu regulacji, które będą umożliwiać dofinansowanie rzecznych przepraw promowych do czasu oddania do użytkowania mostu lub tunelu zastępującego dotychczasową rzeczną przeprawę promową. Chodzi – jak wskazano – o uniknięcie sytuacji, kiedy to po oddaniu mostu lub tunelu przeprawy promowe nadal będą dofinansowywane z budżetu.

Projektowana ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Projekt został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Waszczykowski: słowa Sikorskiego ws. Nord Stream to nie przypadek i nie żart

Wpis europosła PO Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych, w którym dziękuje on Stanom Zjednoczonym za uszkodzenie gazociągów Nord Stream, to nie przypadek ani żart, tylko przejaw konsekwentnej antyamerykańskiej, proniemieckiej, a zarazem prorosyjskiej postawy - przekonuje w rozmowie z PAP były szef polskiej dyplomacji, obecnie europoseł PiS Witold Waszczykowski.

Przegłosowano zniesienie obliga giełdowego. Co to oznacza?

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację Prawa energetycznego i ustawy o OZE, przewidującą całkowite zniesienie obliga giełdowego - obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy.
- Reklama -

REKLAMA