Projekt: inwestycje związane m.in. z 5G bez decyzji środowiskowych

TechnologiaProjekt: inwestycje związane m.in. z 5G bez decyzji środowiskowych

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów nowelizującego dotychczasowe rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakłada on wyłączenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 tys. MHz z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

„W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy, jak i przebudowy lub rozbudowy tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów planujących realizację inwestycji w tym obszarze” – wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Projektodawcy wskazują, że prowadzone dotychczas postępowania administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dowodzą, iż wymienione wyżej inwestycje nie mają znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

„Intencją projektodawcy jest redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście celów stawianych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Tego rodzaju nadregulacje, w związku z wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, utrudniają proces inwestycyjny, wydłużając czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, i generują znaczne obciążenie ekonomiczne po stronie inwestorów. W obecnych realiach i stanie prawnym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach staje się znacznym obciążeniem dla podmiotów planujących realizację inwestycji” – podkreślono.

W OSR projektu dodano, że rozstrzygnięcia ws. wydania decyzji środowiskowych trwają – zgodnie z informacjami od inwestorów – od 2 miesięcy do kilku lat, przy czym wskazują oni na okres dłuższy niż krótszy.

„Maksymalne terminy uzyskania wymaganych rozstrzygnięć w procesie realizacji stacji bazowych wyniosły nawet: 1807 dni (w wariancie pozwolenia na budowę poprzedzonego uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz 2276 dni (w wariancie pozwolenia na budowę bez uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)” – zwrócono uwagę.

Autorzy projektu dowodzą, że zmniejszenie obciążeń regulacyjnych pozwoli na szybsze pokrycie kraju zasięgiem sieci mobilnych. „Szybsze pokrycie kraju zasięgiem sieci mobilnych umożliwi większe wykorzystanie pracy zdalnej, edukacji zdalnej, dostępu do e-administracji i e-medycyny w sytuacjach kryzysowych. Zwiększone zostanie również bezpieczeństwo obywateli” – dodano. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mk/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści