Projekt: określenie wynagrodzenia dla członków zespołu doradczego ministra edukacji i nauki

Udostępnij

Opublikowany projekt noweli jest autorstwa MEiN. Dotyczy on wynagrodzeń dla członków zespołu doradczego, który przedstawia opinie lub ekspertyzy na potrzeby ministra edukacji i nauki w zakresie realizacji zadań związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, członkom zespołu tego typu do tej pory przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 600 zł dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego oraz 400 zł dla pozostałych członków zespołu), a także wynagrodzenie za przygotowanie projektu opinii od 100 zł do 300 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii.

“Mając na uwadze nakład pracy związany z wykonywaniem zadań zespołu, proponuje się nowelizację przepisów rozporządzenia i określenie wysokości stawek wynagrodzenia z tego tytułu tak, aby za udział w posiedzeniach zespołu przewodniczącemu albo członkowi zespołu prowadzącemu posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, natomiast pozostałym członkom zespołu – w wysokości 800 zł; za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu, członkom zespołu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości od 700 zł do 1500 zł” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Dodano, że tak określone wynagrodzenia “uwzględniają rzeczywisty nakład pracy konieczny do przeprowadzania oceny wniosków przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej i raportów z wykorzystania tych środków oraz przygotowania projektów opinii.”

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nakład pracy członków tego zespołu jest szczególnie duży ze względu na niezwykle złożony charakter projektów z zakresu międzynarodowej infrastruktury badawczej.

“Takie projekty wymagają kompleksowej, wieloetapowej i niezwykle czasochłonnej oceny przez wysokiej klasy specjalistów posiadających wiedzę w zakresie budowy, modernizacji i użytkowania międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu (…)” – podano.

Opiniowanie projektu potrwa do 6 października br. Nowela ma wejść w życie 14 dniu po jej ogłoszeniu.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

W Wielkiej Brytanii możliwe nawet 3-godzinne przerwy w dostawach prądu

Brytyjskim gospodarstwom domowym mogą grozić tej zimy trwające do trzech godzin przerwy w dostawach energii - ostrzegł w czwartek operator sieci przesyłowych, National Grid, zastrzegając jednak, że jest to najgorszy, mało prawdopodobny scenariusz.

Kogo chroni Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny nie ochroni nabywcy nowego mieszkania z drugiej ręki ani przedsiębiorcy, który kupi nowy lokal pod działalność gospodarczą - mówi PAP Renata Mentlewicz z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
- Reklama -

REKLAMA