samolot

Warszawa, 17.03.2020. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT podchodzi do l¹dowania na warszawskim lotnisku Okêcie, 17 bm. Jak poinformowa³ rzecznik narodowego przewoŸnika, od niedzieli ju¿ 4 tysi¹ce Polaków wróci³o do domu dziêki operacji LOTdoDomu. (amb) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.