- Reklama -

Projekt: SOR-y będą miały więcej czasu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia z 2019 r.

Zobacz

- Reklama -

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z połowy 2019 r. nałożyło na placówki mające szpitalny oddział ratunkowy szereg nowych obowiązków.

Takie szpitale zostały zobowiązane do zorganizowania oddzielnego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W placówkach powinien być zorganizowany gabinet do przeprowadzenia segregacji medycznej pacjentów. Przepisy przewidują również, że ordynatorem SOR-u może być wyłącznie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej. Szpitale zobowiązane zostały też do przygotowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto rozporządzenie przewiduje, że szpitale, w których działa SOR, powinny mieć lotnisko lub lądowisko.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami szpitale powinny spełnić te wymagania do 1 lipca 2021 r., a w przypadku lądowiska – do 1 stycznia 2022 r. We wtorek opublikowano jednak projekt nowelizacji rozporządzenia, w którym zaproponowano wydłużenie tych terminów.

„Spełnienie tych wymagań w terminach wskazanych w rozporządzeniu SOR przez niektóre podmioty lecznicze nie jest możliwe, głównie z uwagi na konieczność realizacji innych zadań związanych z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2. Grozi to wyłączeniem tych oddziałów z realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia. W obliczu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 może to z kolei zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli” – argumentują autorzy projektu.

Zaproponowano, by nowy termin wyznaczyć na 1 lipca 2022 r. Z kolei 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy odnoszące się do segregacji medycznej pacjentów, opartej na systemie TOPSOR. System TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym) będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ joz/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -