Projekt: wsparcie dla firm z programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 do 30 czerwca 2024 r.

Zobacz

- Reklama -

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w czwartek projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Jak wyjaśnił resort finansów w OSR projektu, wprowadzenie zmian w rozporządzeniu wynika z braku podstawy prawnej do udzielania po 30 czerwca 2021 r. pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorcom przez ośrodek innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wskazał, że zmiana pozwoli na kontynuowanie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis do 30 czerwca 2024 r.

Ministerstwo dodało, że ze względu na potrzebę pilnego wejścia w życie projektowanej regulacji oraz jej zakres, polegający na przedłużenia okresu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorcom, projekt nie będzie skierowany do konsultacji.

Wyjaśniono, że projekt nie wprowadza żadnych obciążeń dla przedsiębiorców, a jego wejście w życie wpłynie pozytywnie na prowadzoną przez nich działalność. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ mk/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -