mycie r¹k

Warszawa, 20.04.2020. Koronawirus w Polsce. Regularne mycie r¹k wod¹ i myd³em lub innymi œrodkami czystoœci przez 20 sekund zabija koronawirusa COVID-19, 20 bm. Szanse na prze¿ycie koronawirusa malej¹ w temperaturze 30-40 st. Celsjusza, a œrodki czystoœci niszcz¹ b³onê lipidow¹ pokrywaj¹c¹ wirus. Przestrzeganie higieny pozwala unikn¹æ zaka¿enia koronawirusem. (al/amb) PAP/Andrzej Lange

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.