Puda: zakończyły się konsultacje dot. Planu Strategicznego

FOTO: PAP

Konsultacje trwały od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku. Jak mówił Grzegorz Puda, były to były pierwsze konsultacje społeczne, kolejne – po zmianach w projekcie – przewidywane są w maju – czerwcu 2021 roku.

Gotowy projekt zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Komitet Monitorujący realizację Planu, we wrześniu 2021 roku. Następnie zostanie przedstawiony Radzie Ministrów i ostatecznie trafi do akceptacji Komisji Europejskiej. Przewidywany termin przekazania dokumentu do zatwierdzenia KE to listopad 2021 roku. Proces negocjacji prawdopodobnie zakończy się w maju 2022 roku – poinformował minister podczas wideokonferencji.

Minister zwrócił uwagę, że prace dotyczące Planu Strategicznego skupią się głownie na rozwiązaniach, które umożliwią wsparcie gospodarstw rodzinnych; szerokorozumianym dobrostanem zwierząt – jest to jeden z potencjalnych ekoprogramów oraz na sprawach dotyczących wymiana pokoleniowej tj. przygotowaniu takich rozwiązań, które zachęcą młodych rolników do przejmowania gospodarstw, a jednocześnie dadzą alternatywę ich rodzicom.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konsultacjami dot. Planu na stronie internetowej resortu pozostanie „aktywna ankieta internetowa” za pomocą której będzie można dzielić swoimi pomysłami, na kolejnych etapach prac nad dokumentem strategicznym.

Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW Joanna Gierulska poinformowała, że do ministerstwa zostało zgłoszonych ponad 3,5 tys. uwag i wniosków, najwięcej – od osób fizycznych np. od rolników (30 proc.). Uwagi przekazały organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia czy samorządy. Bardzo dużo uwag dotyczyło młodego rolnika oraz ekoschematów, środowiska i klimatu.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Plany mają być bardziej niż dotychczasowa wspólna polityka rolna dostosowane do specyfiki rolnictwa danego kraju, ale jednocześnie realizować unijne cele. Są one ukierunkowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.