- Reklama -

PZU planuje wzrost aktywów do 60 mld zł, a zysku netto do 3,4 mld zł w 2024 r.

Zobacz

- Reklama -

„Istotnie rozwiniemy produkty regularnego inwestowania (PPE/PPK) i produkty pasywne. Będziemy oferować selektywne produkty inwestycyjne oparte na modelach współinwestowania z PZU – sprzedajemy to, w co sami wierzymy” – napisano w strategii.

Dodano, że grupa będzie konsekwentnie wykorzystywać swój potencjał przez synergie produktowe i dystrybucyjne między TFI PZU i bankami Grupy, co przełoży się na ograniczenie kosztów.

„Zapewnimy wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem i zwiększenie przychodów, dzięki m.in. dywersyfikacji dystrybucji, kontynuacji digitalizacji procesów sprzedażowych (inPZU), rozwojowi sprzedaży usług zarządzania aktywami w dobie niskich stóp procentowych oraz wprowadzeniu funduszy pasywnych do dystrybucji zewnętrznej. Nie wykluczamy przejęć atrakcyjnych z perspektywy Grupy PZU podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych, jak również opcji synergii organizacyjnych, sprzedażowych i kosztowych, w ramach Grupy PZU” – czytamy w strategii.

PZU planuje, że na koniec 2024 r. grupa osiągnie najwyższy, od czasu debiutu na GPW, wynik netto, w wysokości ok. 3,4 mld zł, co oznacza ok. 79-proc. wzrost w stosunku do 2020 r. Znacząca poprawa wyniku będzie możliwa m.in. dzięki wzrostowi kontrybucji Banku Pekao i Alior Banku.

„Spodziewamy się, że w okresie realizacji strategii powrócimy do trendu wzrostowego w zakresie szacowanego wpływu Banku Pekao i Alior Banku na wynik netto Grupy PZU do poziomu ok. 0,8 mld zł, co oznacza ponad 7-krotny wzrost w stosunku do 2020 r.” – wskazano w strategii.

„W ciągu czterech lat znacznie zwiększymy zysk i wskaźnik zwrotu na kapitale własnym przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika wypłacalności i corocznej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy Zamierzamy tego dokonać osiągając wzrost na każdym z kluczowych rynków na którym działamy. Zapewnimy wzrost składki przypisanej z działalności ubezpieczeniowej” – powiedziała podczas prezentacji strategii prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Nowa strategia zakłada też, że w ramach ekspansji zagranicznej grupa będzie monitorować rynki pod kątem potencjalnych akwizycji.

„Będziemy monitorować rynki zagraniczne pod kątem potencjalnych akwizycji. Interesują nas perspektywiczne firmy z Europy Środkowo Wschodniej działające przynajmniej w jednym z segmentów kluczowych dla Grupy PZU i należące do liderów w danym kraju” – stwierdziła Kozłowska-Chyła.

„Utrzymamy co najmniej 8 proc. udział składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w całym rosnącym przypisie grupy PZU. Chcemy zachować pozycję lidera ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie i wejść do pierwszej trójki w Estonii. Naszym celem jest też pozycja lidera w ubezpieczeniach życiowych na Litwie i Ukrainie” – dodała.

Członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował podczas prezentacji strategii, że PZU chce zwiększyć przychody z działalności zdrowotnej. „Do roku 2024 chcemy niemal podwoić sprzedaż w tym segmencie i zamknąć ją na poziomie 1,7 mld zł” – powiedział.

Dodał, że będzie kontynuowany rozwój i sprzedaż produktów grupowych i indywidualnych w ubezpieczeniach. Zwiększone zostaną przychody w placówkach PZU Zdrowie, dzięki wzrostowi udziału strumienia pacjentów PZU Zdrowie z ubezpieczeń i abonamentów oraz ubieganiu się o kolejne kontrakty z NFZ. Utrzymana zostanie dynamika wzrostu sprzedaży produktów ambulatoryjnych, dzięki nowej sprzedaży, zwłaszcza abonamentów w sieci PZU Zdrowie.

W strategii podano też, że PZU stawia na zrównoważony rozwój i będzie aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji energetycznej. „Będziemy się koncentrować na tym, aby prowadzić działalność biznesową w sposób, który równoważy kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Naszym priorytetem będzie wzrost wartości dla Akcjonariuszy przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu społecznego i wspieraniu procesu transformacji energetycznej” – napisano w strategii.

Grupa planuje wzrost obecnego zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln zł w latach 2021-2024. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.