Rada nadzorcza KGHM zatwierdziła strategię spółki do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

PrzemysłRada nadzorcza KGHM zatwierdziła strategię spółki do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Spółka przekazała w piątkowym komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła przedłożoną przez zarząd „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2030 roku z horyzontem roku 2040”.

Przypomniano, że od uchwalenia strategii KGHM na lata 2019-2023 minęły trzy lata. „W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych” – podkreślono.

Jako cel na 2030 rok wyznaczono m.in. cel krajowej produkcji miedzi na ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej poprzez m.in. zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu. KGHM chce również zwiększyć produkcję z zagranicznych aktywów spółki poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.

Miedziowa spółka chce też utrzymać pozycję w pierwszej trójce producentów srebra na świecie produkując ok. 1200 ton srebra rocznie.

KGHM w 2030 r. planuje produkować tyle energii, by zaspakajać minimum połowę własnych potrzeb. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści