Rada nadzorcza KGHM zatwierdziła strategię spółki do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Udostępnij

Spółka przekazała w piątkowym komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła przedłożoną przez zarząd „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2030 roku z horyzontem roku 2040”.

Przypomniano, że od uchwalenia strategii KGHM na lata 2019-2023 minęły trzy lata. „W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych” – podkreślono.

Jako cel na 2030 rok wyznaczono m.in. cel krajowej produkcji miedzi na ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej poprzez m.in. zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu. KGHM chce również zwiększyć produkcję z zagranicznych aktywów spółki poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.

Miedziowa spółka chce też utrzymać pozycję w pierwszej trójce producentów srebra na świecie produkując ok. 1200 ton srebra rocznie.

KGHM w 2030 r. planuje produkować tyle energii, by zaspakajać minimum połowę własnych potrzeb. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/

Źródło:PAP

Zobacz

Narażenie na pożary lasów zwiększa ryzyko zachorowania na raka

Mieszkanie w pobliżu regionów podatnych na pożary może zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc i guzy mózgu – informuje „The Lancet Planetary Health”.

GPW: bardzo mocne zakończenie tygodnia; WIG20 zyskał 4,38 proc.

Piątkowe, mocne wzrosty na warszawskim parkiecie są początkiem większego ruchu korekcyjnego, dla którego pierwszym celem mogą być okolice 1.850 pkt. dla WIG20 - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, aby obraz rynku zmienił się na pozytywny, WIG20 musiałby pokonać ważne, średnioterminowe opory usytuowane w okolicach 2.000 pkt.
- Reklama -