atak zimy

Warszawa, 08.02.2021. Atak zimy w Warszawie, 8 bm. Na wiêkszoœci sto³ecznych ulic i chodników le¿y gruba warstwa œniegu. Ruch odbywa siê bardzo powoli, wiele arterii jest zakorkowanych. (aldg) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.