Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy dot. budowy bloku energetycznego

PrzemysłRafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy dot. budowy bloku energetycznego

Postanowienia aneksu obejmują m.in. podział etapów rozliczeniowych umowy na mniejsze części, z zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu nie wpływa na obowiązujący harmonogram realizacji. Ponadto, aneks obejmuje zobowiązanie spółki do zawarcia z podwykonawcami umów lub porozumień oraz podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia realizacji określonych prac.

W czwartkowym komunikacie podano, że aneks nie rozstrzyga zaistniałych pomiędzy stronami sporów i nie kończy mediacji.

„Celem aneksu, w przedmiotowej materii, jest zapewnienie realizacji prac przygotowawczych, w trakcie trwania mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w ramach mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu rozpoczęcia realizacji poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian zadania inwestycyjnego” – napisano.

Wstępne porozumienie co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji spółki podpisały w połowie grudnia 2021 r.

Spółka informowała o podpisaniu umowy na prace przy budowie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w EC Radlin w czerwcu 2019 r. Jak podawano, wartość umowy wynosiła 289 mln zł netto. (PAP Biznes)

doa/ ana/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści