krokusy

Szczecin, 17.02.2020. Z powodu utrzymuj¹cych siê wysokich temperatur mo¿na zobaczyæ coraz wiêcej kwitn¹cych krokusów na Jasnych B³oniach w Szczecinie, 17 bm. Pierwsze, pojawi³y siê ju¿ w po³owie stycznia br. (kf) PAP/Marcin Bielecki

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.