fabryka

Tychy, 20.05.2020. Koronawirus w Polsce. Fabryka silników grupy PSA wznowi³a produkcjê po dwumiesiêcznej przerwie, spowodowanej epidemi¹ koronawirusa, 20 bm. w Tychach. Pracownicy wrócili do pracy ju¿ 18 bm., ale pierwsze dni poœwiêcone zosta³y na szkolenia zwi¹zane z nowymi procedurami. Obecnie fabryka pracuje w pe³nym wymiarze produkcji. (olm) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.