Zbigniew Rau

Warszawa, 15.01.2021. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w siedzibie MSZ w Warszawie, 14. bm. udzieli³ wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. (az/dw) PAP/Albert Zawada ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Rau o zmianach w s³u¿bie zagranicznej: musimy oddzieliæ politykê od spraw urzêdniczych (wywiad)***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.