podtopienia

Opaka, 05.02.2021. Podtopienia spowodowane roztopami w miejscowoœci Opaka (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), 5 bm. Jak informuje IMGW, w zwi¹zku z przemieszczaniem siê wód opadowo-roztopowych, na Sanie poni¿ej ujœcia Wis³oka spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich. (dd/jm) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.