nietoperze

Nietoperek, 07.01.2017. W sobotê, 7 bm. po raz 25. policzono nietoperze zimuj¹ce w bunkrach Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w okolicy Nietoperka. Hibernuj¹ce ssaki liczy³o blisko 70 osób, wolontariusze i naukowcy z dziewiêciu europejskich pañstw, pod kierownictwem dr. Tomasza Kokurewicza z Wroc³awia. (lm/cat)
PAP/Lech Muszyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.