Rektor SGSP: zmiana nazwy uczelni zmieni postrzeganie uczelni na zewnątrz

Udostępnij

W ubiegłym tygodniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu został wpisany projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. Zgodnie z projektem nazwę zmieni obecna Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie.

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, powiedział PAP, że decyzję o tym, jaką nazwę nosi uczelnia nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje minister. “Co to zmieni? Jeżeli będzie taka decyzja i ta nazwa zostanie zmieniona, zmieni się postrzeganie uczelni na zewnątrz” – powiedział Feltynowski. Dodał, że nadanie uczelni nazwy “Akademia Pożarnicza” podniesie jej renomę w środowisku akademickim.

“Sam wnioskowałem o to, aby w przypadku decyzji o zmianie nazwy uwzględniać nasz rozwój dydaktyczny i naukowy. Zwracałem też uwagę, aby nie wracać do nazwy nawiązującej do Szkoły Oficerów Pożarnictwa, która była szkołą pomaturalną” – podkreślił rektor-komendant.

Szkoła Oficerów Pożarnictwa funkcjonująca na zasadzie pomaturalnego studium została zastąpiona przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą, a ta przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

Feltynowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Szkole Głównej Służby Pożarniczej najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. W dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie SGSP przyznano kategorię naukową A+, a w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka kategorię naukową A.

Dodał, że uczelnia wnioskowała o zgodę na utworzenie kierunku Ratownictwo Medyczne. “Jeżeli uczelnia ma podnosić prestiż i się rozwijać to nazwa – przy ewentualnej zmianie – powinna to odzwierciedlać” – powiedział.

Feltynowski zaznaczył, że w przypadku kierunków mundurowych zainteresowanie uczelnią utrzymuje się na poziomie pomiędzy 5 a 10 kandydatami na jedno miejsce. Nieco gorzej jest w przypadku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, gdyż kierunek ten jest prowadzony także przez wiele innych uczelni.

“Rozwijamy nową ofertę studiów podyplomowych, specyficznych dla naszej branży, jak studia podyplomowe dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym, Inżynieria pożarowa budynków i budowli oraz liczymy na kierunek Ratownictwo Medyczne. To chyba dobry kierunek, bo i tak co dziesiąty strażak jest ratownikiem medycznym” – powiedział.

Dodał, że podchorążowie SGSP, stanowiący trzon Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zdobywają doświadczenie podczas udziału w różnego rodzaju akcjach. Są wysyłani m.in. do działań przeciwpowodziowych, uczestniczyli w działaniach podczas kryzysu uchodźczego w marcu i kwietniu br., czy pomagali w szpitalu na Stadionie Narodowym podczas pandemii COVID-19. Obecnie kilkudziesięciu podchorążych uczestniczy w działaniach ekologicznych na Odrze.

Z informacji zamieszczonych w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów wynika, że nazwy zmienią dwie uczelnie służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. To SGSP i WSPol w Szczytnie. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie.

Jak zaznaczono, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym wyraz “akademia” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Obie uczelnie spełniają ten warunek – wskazano w wykazie.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Czy będą zmiany w 500 plus i innych programach socjalnych?

Ministerstwo Finansów nie pracuje nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów socjalnych, w tym w programie Rodzina 500 plus - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Finansów.

Trzej naukowcy, zajmujący się mechaniką kwantową – laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki

Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger, zajmujący się mechaniką kwantową - zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki w 2022 roku. Wyniki ich pracy utorowały drogę dla nowej technologii, opartej na informacjach kwantowych.
- Reklama -

REKLAMA