testy nauczycieli

Poznañ, 11.01.2021. Koronawirus w Polsce. Testowanie nauczycieli klas I-III szkó³ podstawowych na obecnoœæ SARS-CoV-2 w mobilnym punkcie pobrañ wymazów przy Stadionie Miejskim w Poznaniu, 11 bm. Badania s¹ dobrowolne i bezp³atne. Testowani mog¹ byæ te¿ pracownicy szkolnej administracji i obs³ugi. (jk/awol) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.