Ruszył projekt naukowy dot. zastąpienia bloków węglowych reaktorami jądrowymi

Udostępnij

Projekt DEsire: „Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych (III i IV generacji)” prowadzi od 1 kwietnia br. konsorcjum Politechniki Śląskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Biura „Energoprojekt-Katowice”, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Fundacji Instytut Sobieskiego.

Za wdrożenie tytułowego „Planu dekarbonizacji” odpowiedzialne ma być Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Lider projektu, którym jest Politechnika Śląska, będzie odpowiadać za przeprowadzenie pilotażu Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej, mającego być zapleczem badawczo-doradczym wspierającym krajowych interesariuszy procesów dekarbonizacyjnych.

Szefem projektu jest prof. Politechniki Śląskiej dr hab. Łukasz Bartela. Podczas inaugurującej projekt czwartkowej konferencji naukowej w Gliwicach mówił, że genezą przedsięwzięcia były prowadzone od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. prace nad rozpoznaniem różnych ścieżek dekarbonizacji krajowej elektroenergetyki opartej o bloki węglowe, szczególnie z wykorzystaniem reaktorów jądrowych IV generacji.

„Wtedy okazało się, że tego typu ścieżka dekarbonizacji może być bardzo obiecująca również dla Polski, choć oczywiście potrzebujemy czasu na zadomowienie tych reaktorów IV generacji. Jednym z efektów projektu było oszacowanie potencjalnej redukcji nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do typowej inwestycji greenfieldowej – mogą one zostać zredukowane do poziomu nawet 35 proc., jeśli wykorzystamy bardzo głęboko zastaną infrastrukturę bloku energetycznego” – podkreślił.

To stało się przyczynkiem do rozpoczęcia projektu Desire, który ma być realizowany w dwóch 18-miesięcznych fazach – do 31 marca 2025 r., przy współpracy z szeregiem partnerów technologicznych, na podstawie listów intencyjnych.

„Pierwszy cel projektu to wypracowanie planu dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych III i IV generacji, który będzie stanowił mapę drogową dla organizacji procesów inwestycyjnych mających na celu transformację scentralizowanych systemów wytwórczych z uwzględnieniem kryterium zrównoważonego rozwoju” – podał Bartela.

„Drugi cel podstawowy to pilotaż krajowego Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej, który ma stanowić zaplecze organizacyjne dla działań mających na celu zwiększenie efektywności różnych grup interesariuszy w procesie transformacji krajowych elektrowni oraz elektrociepłowni” – dodał.

Wymienił trzy zadania w pierwszej fazie projektu. Energoprojekt Katowice będzie odpowiedzialny za identyfikację i analizę krajowej infrastruktury energetycznej i towarzyszącej pod kątem jej adaptacji w procesie modernizacji z zastosowaniem reaktorów jądrowych (analizowanych jest 15 lokalizacji: 10 elektrowni i 5 wyodrębnionych bloków węglowych; na tej bazie powstanie ranking najkorzystniejszych lokalizacji, które będą brane pod uwagę przy studiach wykonalności).

Politechnika Śląska ma opracować zintegrowany model oceny aspektów energetyczno-ekonomicznych w adaptacji reaktorów jądrowych III i IV generacji w procesie dekarbonizacji bloków energetycznych (zidentyfikowane zostaną tu reaktory o wysokim potencjale wdrożeniowym). Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ma z kolei wypracować model organizacji i bezpieczeństwa procesu modernizacji i eksploatacji elektrowni i bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi generacji III i IV (powstanie tu katalog rozwiązań projektowych i organizacyjnych).

Efekty zebrane w pierwszej fazie realizacji projektu będą wykorzystane w fazie drugiej, z czterema zadaniami badawczymi. Wypracowaniem referencyjnych studiów wykonalności dla trzech różnych lokalizacji inwestycji zajmie się Energoprojekt Katowice. Instytut Sobieskiego ma zapewnić diagnozę społeczną i materiały analityczne wspierające wdrożenie planu modernizacji.

Politechnika Śląska ma przygotować do wykorzystania w praktyce wyników projektu w ramach działalności klastra. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma zagregować efekty dotychczasowych zadań, przygotowując plan modernizacji elektrowni i bloków energetycznych przez wykorzystanie reaktorów jądrowych generacji III, III plus i IV.

Na realizację projektu DEsire konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG – w szóstym konkursie przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet projektu to 5,9 mln zł, przy dotacji 5,35 mln zł.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Naukowcy odkryli jezioro wielkości miasta pod pokrywą lodową na Antarktydzie

Naukowcy badający spód największej na świecie pokrywy lodowej na Antarktydzie Wschodniej, odkryli jezioro wielkości miasta, którego osady mogą zawierać historię pokrywy lodowej od początków jej istnienia. Praca została opublikowana w czasopiśmie "Gelology".

Popyt na elektronikę użytkową słabnie

Według badań TrendForce, patrząc na NAND Flash, których ceny...
- Reklama -